HIZLI BAĞIŞ

HIZLI BAĞIŞ YAP

TL

info@minberiaksa.org

+90 216 514 8500

+90 539 843 6050

Bizi Takip Edin

Tarihi Kudüs Hutbesi
Geri
Tarihi Kudüs Hutbesi

“Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren” Allah’a hamd olsun…

Allah peygamberini şereflendirdi ve kendisinden sonra kıyamet gününe kadar ümmetini vahiyle mükellef kıldı.

Allah’tan başka ilah yoktur.Hiçbir ortağı yoktur vebiz buna şehadet ederiz.

Allah kuluna yardım etmiş, ordusunu izzetli kılmış, düşmanlarını bozguna uğratmıştır.

Düşmanlarının tuzakları boşa çıkmış ve kuşatmaları başarısız olmuştur.

Salat ve selamların en güzeli; sadık davetçilerin önderine olsun.

Nebilerin ve rasullerin efendisi ve aydınlık yüzlü müminlerin rehberi Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.

Cenab-ı Hak ona Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını yüce semada bahşetti, peygamberlerive nebileriona tabi kıldı.

Cenab-ı Hak onu bütün peygamberlerin ve nebilerin imamı kıldı, İslam ümmetini deMescid-i Aksa’ya mirasçı kıldı.

Müslümanlar, Allahu Teala’nın Kur’an-ıKerim’deki emri gereğince Mescid-i Aksa’yı geçmiş ümmetlerden miras olarak aldılar.

Müslümanlar, tarih boyunca bu emaneti muhafaza etmişlerdir.

Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’e uyarak Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve bu mübarek Mescid-i Aksa’yı ve Allah'ın diğer mescitlerini koruyarak…

Tüm insanlık tarihinde en seçkin ve en hayırlı ümmet olmuşlardır.

Rabbim, Peygamberimizin ehl-i beyt ve sahabesinden, kendisine tabi olan sadıklardan, kıyamet gününe kadar sünnetini takip edenlerden ve yolundan ayrılmayan mümin kullarından hoşnut ve razı olsun.

Ey sabırlı ve sebatkar ehli Kudüslüler!

Asil duruşunuz ve bağlılığınızdan dolayı sizlere müjdeler olsun.

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in müjdesine nail olduğunuz için ne mutlu size.

Kuşkusuz sizler ve sizinle birlikte Mescid-i Aksa’nın şu eteklerinde yaşayanlar kesinlikle Hakk’ın yolundasınız.

Aleyhinize gözüken bütün şartlara rağmen, zalimler asla size zarar veremez.

Düşmanlarınız da size galip gelemez.

Asıl kuvvet ve izzet sahibi Allah (c.c.) sizinle beraberdir.

O, her şeye kadirdir.

Allah’ın yardımı gelinceye kadar Mescid-i Aksa için bağlılığınıza, cihadınıza ve onu himaye etmeye devam ediniz.

Bildiğiniz gibi Allah-u Teala, bütün peygamberlere hep birlikte içinde namaz kılma şerefini sadece Mescid-i Aksa’ya nasip etmiş…

ve HatemulEnbiya Muhammed Mustafa (s.a.v.)'i deonların imamı kılarak bu mekanı mübarek kılmıştır.


ŞİMDİ SENDE PAYLAŞ