HIZLI BAĞIŞ

HIZLI BAĞIŞ YAP

TL

info@minberiaksa.org

+90 216 514 8500

+90 539 843 6050

Bizi Takip Edin

Kudüs Ödüllü Portre Yazma Yarışması
Geri
Kudüs Ödüllü Portre Yazma Yarışması

KONU

Kudüs Seyahati Ödüllü Porte Yazma Yarışması

 

AMAÇ

Kuruluş amacı, Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü insanların gündemine tutarak, insanların Kudüs bilincine ulaşmalarını sağlamak, bu vesile ile Kudüs halkının da her anlamda ayakta ve diri kalabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak olan Minber-i Aksâ Derneği bu vizyon doğrultusunda çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir.

Bu yarışma ile Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e hizmeti dokunmuş önemli şahsiyetlerin zihin dünyalarındaki Mescid-i Aksâ ve Kudüs tasavvurunun katılımcılar tarafından anlaşılması, yarışma sonrasında dereceye giren yazılar kitaplaştırılarak bu tasavvurun insanlara ulaşmasının sağlanması ve Mescid-i Aksâ ile Kudüs’ün gündemde tutulması amaçlanmıştır.

 

KAPSAM VE KATILIM

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan önlisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler katılabilir.

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

-          Yazılar;

o   1,5 satır aralığıyla,

o   12 punto büyüklüğünde,

o   Times New Roman karakteriyle,

o   1200-1600 kelime aralığında olacak şekilde yazılacaktır.

-       Yazılar, günümüze kadar Mescid-i Aksâ ve Kudüs’e hizmeti dokunmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan, zihinlerindeki Mescid-i Aksâ ve Kudüs tasavvurunu ortaya çıkarır nitelikte olacaktır.

-       Yazıların edebi tür olarak “biyografi” özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir.

-          Yarışmaya katılabilmek için yazı ve aktif öğrenciliği belirten öğrenci belgesi katılımcılar tarafından yarisma@minberiaksa.org mail adresine, .doc, .docx (Microsoft Word) formatında yüklenecektir.

-          Yazıları değerlendirmede Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

-          Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

-          Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacak ve sahibine iade edilmeyecektir.

-          Her yarışmacı sadece bir (1) yazı ile katılma hakkına sahiptir.

-          Minber-i Aksâ Derneği çalışanları, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile birinci dereceden yakınları/akrabaları yarışmaya katılamazlar.

-          Değerlendirme Kurulu üyeleri yazıları değerlendirirken katılımcıların isimlerini görmemektedirler.

-          Yarışmaya başvuran adaylar yarışma şartnamesini bütünüyle kabul etmiş sayılacaktır.

-          Yarışmaya katılanlar belirlenen ve ilan edilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.

-          Ödüller, kazanan kişilerin kendilerine has olup paylaşılması veya başkalarına devredilmesi söz konusu olmayacaktır.

-          Minber-i Aksâ Derneği gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu hallerde yarışma iptalini gerçekleştirebilir veya erteleyebilir.

-          Yarışmaya katılan yazıları Minber-i Aksâ Derneği, yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla her türlü matbu, dijital ya da diğer tüm mecralarda kullanma hakkına sahip olacaktır.

-          Yayınlanmaya değer bulunan yazılar, kısmen ya da tamamen kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kitaplaştırma aşamasında eserler, editör kontrolünden geçirilecek ve gerekli görülen noktalarda düzeltmeler yapılacaktır.

-    Kudüs seyahati ödülü için Minber-i Aksâ Derneği; vize, bilet, tur ve konaklama giderlerini karşılayacaktır. Pasaport ücreti, harcırahlar ve seyahat sırasındaki özel harcamalar katılımcılara ait olacaktır.

TAVSİYE PORTRELER

Ömer İbn Hattab, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Ubade bin Sâmit, Temîm Bin Evs ed-Dârî, Şeddâd bin Evs , Abdulmelik bin Mervan, Reca b. Hayve el-Kindi, Velid bin Abdulmelik, Rabia el-Adeviyye, Ebu Hamid Muhammed el-Gazzali, Mahmud Nureddin, Selahaddin Eyyübi, Kâdı el-Fâzıl, İbn Kudema el-Makdisi, Baybars, Muhammed Bin Kalavun, İbn Hacel Askalani, Sultan Kayıtbay, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Yûsuf Ziyâ el-Hâlidî, Abdulhamid Han, Abdulkadir el-Hüseyni, Halil es-Sekakini, Emin el-Hüseyni, İshak Musa el-Huseyni, Hind el-Huseyni, Kamil el-Asali, Muhammed Reşat Eş-Şeri , İkrime Sabri, Raid Salah

-          Yukarıda belirtilen isimler tavsiye niteliğinde olup, şartnamede belirtilen nitelikler doğrultusunda yarışmacılar tarafından belirlenen isimler de yazılabilecektir.

 

PUANLAMA ESASLARI

-          Yarışmaya katılan eserler, belirlenen esaslara göre Değerlendirme Kurulu tarafından iki aşamalı olarak (ön değerlendirme ve son değerlendirme yapılarak) puanlanacaktır.

-          İmla ve Yazım Kuralları açısından değerlendirilmesi (20 puan)

-          Edebi Üslup ve Anlatım açısından değerlendirilmesi (40 puan)

-          İçerik ve Özgünlük açısından değerlendirilmesi (40 puan)

 

DEĞERLENDİRME KURULU

-          Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

-          Taha KILINÇ

-          Nihat MORGÜL

-          İbrahim BOZBEŞPARMAK

-          Ali SÜRMELİOĞLU

 

YÜRÜTME KURULU

-          Abdullah Cahit DİNÇ

-          Hamza Tayyip CİĞAL

-          Uğur DOĞANÇAY

-          Ender EKİM

-          Furkan ÖZKUL


ŞİMDİ SENDE PAYLAŞ